bản tin quốc hội - các bài viết về bản tin quốc hội, tin tức bản tin quốc hội

Bản tin Quốc hội - Người dân:Tổng Thanh tra Chính phủ nói về tham nhũng

Những tin chính sẽ có trong bản tin:Bầu cử Quốc hội năm 2016, Tổng thanh tra Chính phủ trả lời về tham nhũng, nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Quốc hội

Theo dõi Pháp Luật Plus

1