Ban thường vụ - các bài viết về Ban thường vụ, tin tức Ban thường vụ

Đại hội Đảng Bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 sẽ diễn ra trong 3 ngày

Từ ngày 27/10-28/10 sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX với cơ cấu 17 Ủy viên Ban thường vụ và 65 Ủy viên Ban chấp hành.

Theo dõi Pháp Luật Plus