bán thuốc - các bài viết về bán thuốc, tin tức bán thuốc

Xử lý nghiêm đơn vị lợi dụng dịch Covid-19 để tăng giá thuốc

Bộ Y tế yêu cầu thanh tra xử lý các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc phòng, chống Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1