Pháp Luật Plus - BÀN THỜ TẾT - các bài viết về BÀN THỜ TẾT, tin tức BÀN THỜ TẾT

BÀN THỜ TẾT - các bài viết về BÀN THỜ TẾT, tin tức BÀN THỜ TẾT

Bài trí ban thờ ngày Tết thế nào cho đúng?

GS Trần Lâm Biền - Nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam phân tích ý nghĩa và cách bài trí bàn thờ tổ tiên ngày Tết.

Theo dõi Pháp Luật Plus