Pháp Luật Plus - bắn súng - các bài viết về bắn súng, tin tức bắn súng

bắn súng - các bài viết về bắn súng, tin tức bắn súng

Dùng súng hỗn chiến tại thượng nguồn sông Máu, khiến ba người nhập viện

Cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm người tại khu vực thượng nguồn sông Máu đã khiến cho ba người nhập viện.

Theo dõi Pháp Luật Plus