ban quản lý - các bài viết về ban quản lý, tin tức ban quản lý

Bổ nhiệm Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi

Ông Đỗ Tâm Hiển được bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi thời hạn 5 năm.

Theo dõi Pháp Luật Plus