Pháp Luật Plus - Ban quản lý dự án - các bài viết về Ban quản lý dự án, tin tức Ban quản lý dự án

Ban quản lý dự án - các bài viết về Ban quản lý dự án, tin tức Ban quản lý dự án

Kỳ 5 – Công ty Thái Sơn giả mạo hồ sơ, liên danh với Cienco1 qua mặt Bộ Giao thông

Về năng lực, hồ sơ của Công ty Thái Sơn và các thành viên trong liên danh chưa đáp ứng yêu cầu mời thầu theo quy định.

Theo dõi Pháp Luật Plus

'Nước đến chân mới ... nhảy'

'Nước đến chân mới ... nhảy'

0
Có lẽ đã đến lúc chúng ta/chính quyền nắm trong tay quyền lực “cai trị”, phải cám ơn những người lái xe với “cuộc chiến tiền lẻ”.