Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang - các bài viết về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang, tin tức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 06/05

Trong ngày 6/5/2019, trên phạm vi cả nước có 717 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Theo dõi Pháp Luật Plus