Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung - các bài viết về Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung, tin tức Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung

Thanh Hóa: Phê bình 14 cá nhân vì bỏ nhiệm sở đi lễ chùa

Hội đồng kỷ luật UBND TP Thanh Hóa vừa thống nhất quyết định kỷ luật 14 cá nhân vì bỏ nhiệm sở đi lễ chùa trong ngày làm việc dịp đầu năm.

Theo dõi Pháp Luật Plus