Pháp Luật Plus - ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố phủ lý - các bài viết về ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố phủ lý, tin tức ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố phủ lý

ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố phủ lý - các bài viết về ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố phủ lý, tin tức ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố phủ lý

TP Phủ Lý (Hà Nam): Doanh nghiệp “quen mặt” liên tiếp trúng thầu sát giá?

Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Khánh Hưng là một nhà thầu “quen mặt” tại TP.Phủ Lý, Hà Nam, với khả năng liên tiếp trúng thầu sát giá.

Theo dõi Pháp Luật Plus