Pháp Luật Plus - BAN QUẢN LÍ - các bài viết về BAN QUẢN LÍ, tin tức BAN QUẢN LÍ

BAN QUẢN LÍ - các bài viết về BAN QUẢN LÍ, tin tức BAN QUẢN LÍ

Dự án đường trong vùng lõi VQG Cát Tiên không khả thi (!?)

Dự án không gây biến động lớn đến hệ sinh thái và không ảnh hưởng đến rừng vì diện tích cây gỗ bị chặt bỏ là 80 m2 với khoảng 2.200 cây.

Theo dõi Pháp Luật Plus