Ban QLDA số 2 cần thơ bị kiểm điểm - các bài viết về Ban QLDA số 2 cần thơ bị kiểm điểm, tin tức Ban QLDA số 2 cần thơ bị kiểm điểm

Sai phạm gói thầu 2,5 tỷ đồng tại BV Đa khoa quận Ô Môn: Ban QLDA số 2 khắc phục kiểu gì?

Gói thầu yêu cầu thi công một đằng, Công ty Trần Gia thi công một nẻo, khiến bây giờ phải bóc ra làm lại gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus