Ban QLDA Mỹ Thuận - các bài viết về Ban QLDA Mỹ Thuận, tin tức Ban QLDA Mỹ Thuận

Ban QLDA Mỹ Thuận: Không có việc nâng tiêu chí chọn thầu dự án tuyến nối QL91

Vừa qua, một số phương tiện truyền thông cho rằng, Ban QLDA Mỹ Thuận đã đưa thêm một số tiêu chí vào hồ sơ mời thầu so với quy định...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1