Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bắc Giang - các bài viết về Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bắc Giang, tin tức Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bắc Giang

Doanh nghiệp chở đất vào lò gạch tại huyện Yên Dũng: Có sự móc ngoặc giữa các cá nhân vận chuyển

Việc vận chuyển đất ra khỏi phạm vi công trường là có, Công ty CP Đầu tư 379 đã thừa nhận trong văn bản báo cáo sự việc.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1