Ban QLDA đầu tư xây dựng - các bài viết về Ban QLDA đầu tư xây dựng, tin tức Ban QLDA đầu tư xây dựng

Dự án cải tạo đường Lê Văn Thiêm: Đơn vị thi công “quên” hoàn trả vỉa hè

Nhà thầu chỉ thi công đường mà quên hoàn trả vỉa hè như yêu cầu của cơ quan chức năng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1