BẮN NGƯỜI TÌNH - các bài viết về BẮN NGƯỜI TÌNH, tin tức BẮN NGƯỜI TÌNH

Bắn trọng thương người tình rồi tự sát

Xảy ra mâu thuẫn, Tùng dùng súng bắn người tình trọng thương rồi tự sát nhưng bất thành.

Theo dõi Pháp Luật Plus