bán nền ở huyện Đắk Glei(?) - các bài viết về bán nền ở huyện Đắk Glei(?), tin tức bán nền ở huyện Đắk Glei(?)

Kon Tum: Ai tiếp tay cho nạn khai thác đất, bán nền ở huyện Đắk Glei?

Từ ngã xã 3 Đắk Môn, gần sát UBND huyện Đắk Glei, nạn khai thác đất, bán nền nhà xảy ra rất nhiều nhưng không đơn vị nào xử lý.

Theo dõi Pháp Luật Plus