ban hành - các bài viết về ban hành, tin tức ban hành

Tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa ký ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 của Bộ Tư pháp.

Theo dõi Pháp Luật Plus