ban hành quyết định sai - các bài viết về ban hành quyết định sai, tin tức ban hành quyết định sai

Hà Giang: Kỉ luật bằng hình thức khiển trách đối với Trưởng phòng Giáo dục huyện Yên Minh

Theo đó, UBKT Huyện ủy Yên Minh vừa qua đã thi hành kỉ luật bằng hình thức khiển trách về mặt Đảng đối với vị trưởng phòng GD&ĐT.

Theo dõi Pháp Luật Plus