Pháp Luật Plus - ban hành qui định mới về nghiệp vụ sư phạm - các bài viết về ban hành qui định mới về nghiệp vụ sư phạm, tin tức ban hành qui định mới về nghiệp vụ sư phạm

ban hành qui định mới về nghiệp vụ sư phạm - các bài viết về ban hành qui định mới về nghiệp vụ sư phạm, tin tức ban hành qui định mới về nghiệp vụ sư phạm

Cử nhân có thể học nghiệp vụ sư phạm để làm giáo viên

Để được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, người học phải hoàn thành 35 tín chỉ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1