ban hành Chương trình giáo dục phổ thông - các bài viết về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông, tin tức ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

Tiếng Hàn, tiếng Đức trở thành môn bắt buộc từ lớp 3 đến hết lớp 12?

Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Hàn và tiếng Đức - Ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm.

Theo dõi Pháp Luật Plus