bán hàng đa cấp - các bài viết về bán hàng đa cấp, tin tức bán hàng đa cấp

Số lượng doanh nghiệp bán hàng đa cấp hợp pháp giảm 30%

Tính đến hết tháng 8/2020, số lượng doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp chỉ còn 21 doanh nghiệp, giảm 30% so cuối năm 2018.

Theo dõi Pháp Luật Plus