bàn giao bê giống - các bài viết về bàn giao bê giống, tin tức bàn giao bê giống

Vingroup hỗ trợ 200 bê cái cho các hộ nghèo tỉnh Thái Bình gây giống

200 con bê giống cái đã được bàn giao cho tỉnh Thái Bình, trong đó huyện Vũ Thư nhận 55 con, các huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Đông Hưng nhận 145 con.

Theo dõi Pháp Luật Plus