Pháp Luật Plus - bán đất trai tham quyen o que vo - các bài viết về bán đất trai tham quyen o que vo, tin tức bán đất trai tham quyen o que vo

bán đất trai tham quyen o que vo - các bài viết về bán đất trai tham quyen o que vo, tin tức bán đất trai tham quyen o que vo

Kỳ 3 - Quan thôn "ăn đất bẩn" ở Quế Võ: Đề nghị kỷ luật Đảng Chủ tịch, PCT xã Phù Lương

Công an huyện đã đề nghị Thường trực Huyện ủy Quế Võ xem xét chỉ đạo các cơ quan ban, ngành, xử lý kỷ luật lãnh đạo UBND xã Phù Lương.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết