Ban chỉ huy quân sự huyện Tương Dương - các bài viết về Ban chỉ huy quân sự huyện Tương Dương, tin tức Ban chỉ huy quân sự huyện Tương Dương

Nghệ An: Phát hiện quả bom nặng nửa tấn còn nguyên ngòi nổ

Một quả bom nặng nửa tấn còn nguyên ngòi nổ vừa được người dân Tương Dương (Nghệ An) phát hiện trên dòng sông Lam.

Theo dõi Pháp Luật Plus