Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ - các bài viết về Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, tin tức Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ

Xóa tên khỏi danh sách Đảng viên một cán bộ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ quyết định xóa tên khỏi danh sách Đảng viên đối với ông Trần Hữu Hiệp, nguyên Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Theo dõi Pháp Luật Plus