Pháp Luật Plus - Ban chỉ đạo - các bài viết về Ban chỉ đạo, tin tức Ban chỉ đạo

Ban chỉ đạo - các bài viết về Ban chỉ đạo, tin tức Ban chỉ đạo

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước: Tập trung chỉ đạo xử lý 8 vụ án trọng điểm

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước yêu cầu kiên quyết loại khỏi bộ máy của Đảng, Nhà nước, các cơ quan phòng chống tham nhũng những cán bộ hư hỏng, tham nhũng.

Theo dõi Pháp Luật Plus