Ban chỉ đạo - các bài viết về Ban chỉ đạo, tin tức Ban chỉ đạo

TP.HCM thành lập Ban chỉ đạo xây dựng khu đô thị phía Đông

Tương tác cao phía Đông tại quận 2, quận 9 và Thủ Đức, hướng đến chuẩn bị thành lập bộ máy hành chính thành phố phía Đông.

Theo dõi Pháp Luật Plus