Ban chỉ đạo - các bài viết về Ban chỉ đạo, tin tức Ban chỉ đạo

Lập Ban chỉ đạo tiền phương tại Đà Nẵng để chỉ đạo ứng phó bão số 9

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 1667/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó bão số 9.

Theo dõi Pháp Luật Plus