Pháp Luật Plus - Ban chấp hành - các bài viết về Ban chấp hành, tin tức Ban chấp hành

Ban chấp hành - các bài viết về Ban chấp hành, tin tức Ban chấp hành

Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trực thuộc Thành ủy

Thành ủy Cần Thơ chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1