ban cán sự - các bài viết về ban cán sự, tin tức ban cán sự

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn được bầu là Bí thư Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải

Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải.

Theo dõi Pháp Luật Plus