bàn cách - các bài viết về bàn cách, tin tức bàn cách

Bàn cách cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội

Không chỉ ở Hà Nội mà các nơi đều khó khăn. Bộ Xây dựng đã nhận được đề án của Hà Nội và cho rằng vướng là ở cơ chế, chính sách.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1