Pháp Luật Plus - bãi xử lý rác thải huyện quế phong - các bài viết về bãi xử lý rác thải huyện quế phong, tin tức bãi xử lý rác thải huyện quế phong

bãi xử lý rác thải huyện quế phong - các bài viết về bãi xử lý rác thải huyện quế phong, tin tức bãi xử lý rác thải huyện quế phong

Dự án xử lý rác thải triệu đô bỏ không: Không có tiền nên phải dừng

Gần một năm nay, công trình Bãi xử lý rác thải trị giá triệu đô phải dừng thi công, đại diện chủ đầu tư lý giải là do thiếu kinh phí.

Theo dõi Pháp Luật Plus