bài phát biểu của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chương trình doanh nghiệp Việt Nam hội nhập phát triển và trao cúp Thánh Gióng - các bài viết về bài phát biểu của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chương trình doanh nghiệp Việt Nam hội nhập phát triển và trao cúp Thánh Gióng, tin tức bài phát biểu của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chương trình doanh nghiệp Việt Nam hội nhập phát triển và trao cúp Thánh Gióng

Thủ tướng yêu cầu ‘3 đồng hành, 5 hỗ trợ’ cho doanh nghiệp

Thủ tướng khẳng định: Doanh nghiệp là bộ phận quan trọng tạo ra của cải cho xã hội, tạo ra việc làm và sự thịnh vượng của quốc gia.

Theo dõi Pháp Luật Plus