bãi bỏ - các bài viết về bãi bỏ, tin tức bãi bỏ

HĐND tỉnh Thái Bình bãi bỏ một quyết định không đúng căn cứ của UBND tỉnh

Quyết định thu hồi đất cho doanh nghiệp thuê của UBND tỉnh Thái Bình bị bãi bỏ do không đúng căn cứ...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Đề xuất bỏ Quỹ phòng, chống thiên tai

Đề xuất bỏ Quỹ phòng, chống thiên tai

0
Nghiêm túc đánh giá lại hiện trạng, hiệu quả của chính sách Quỹ phòng, chống thiên tai và bãi bỏ chính sách này trong Luật Phòng, chống rủi ro thiên tai.