Bạch Mai - các bài viết về Bạch Mai, tin tức Bạch Mai

BV Bạch Mai họp báo liên quan đến việc giải thể đơn vị trực thuộc, hàng chục người thất nghiệp!

10h sáng nay, phía Bệnh viện Bạch Mai tổ chức cuộc họp thông tin với báo chí về nội dung nêu trên.

Theo dõi Pháp Luật Plus