Pháp Luật Plus - Bắc Vân Phong - các bài viết về Bắc Vân Phong, tin tức Bắc Vân Phong

Bắc Vân Phong - các bài viết về Bắc Vân Phong, tin tức Bắc Vân Phong

Địa ốc 8AM: Cho phép dịch đất ở Bắc Vân Phong, lý do huyện Vĩnh Tường hối lộ Thanh tra Bộ Xây dựng

Giao dịch trở lại đất ở Bắc Vân Phong, xử lý đất rừng phòng hộ thành trang trại... là những tin chính trong Địa ốc 8AM hôm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus

“Băm quy hoạch”

“Băm quy hoạch”

0
Những ngày qua, các báo đã “lên tiếng” về tình trạng “băm nát” Vân Đồn, Bắc Vân Phong, đặc biệt là “đảo ngọc” Phú Quốc.
Link liên kết