Pháp Luật Plus - bắc từ liêm - các bài viết về bắc từ liêm, tin tức bắc từ liêm

bắc từ liêm - các bài viết về bắc từ liêm, tin tức bắc từ liêm

Hà Nội: Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch phường Đông Ngạc

Kiểm điểm ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch phường Đông Ngạc trong việc kiểm tra, xác nhận không đúng về hiện trạng sử dụng đất của công dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus