Pháp Luật Plus - bác sỹ - các bài viết về bác sỹ, tin tức bác sỹ

bác sỹ - các bài viết về bác sỹ, tin tức bác sỹ

Ngành Y tế cần khẩn trương xử lý tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1