bác sỹ Bệnh viện tâm thần trung ương I đi tù - các bài viết về bác sỹ Bệnh viện tâm thần trung ương I đi tù, tin tức bác sỹ Bệnh viện tâm thần trung ương I đi tù

Làm giả bệnh án tâm thần cho người phạm tội, bác sỹ nhận án 8 năm tù

Giúp kẻ côn đồ làm bệnh án tâm thần để “chạy tội”, nguyên Phó trưởng Khoa tâm thần người cao tuổi đã phải trả giá bằng 8 năm tù.

Theo dõi Pháp Luật Plus