Pháp Luật Plus - bác sĩ phản động - các bài viết về bác sĩ phản động, tin tức bác sĩ phản động

bác sĩ phản động - các bài viết về bác sĩ phản động, tin tức bác sĩ phản động

Tuyên truyền chống Nhà nước, bác sĩ lĩnh án 4 năm tù

Hải đã soạn thảo và đăng tải nhiều bài viết có nội dung bôi nhọ, vu khống lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus