Pháp Luật Plus - bác sĩ Nguyễn Văn Tiến - các bài viết về bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, tin tức bác sĩ Nguyễn Văn Tiến

bác sĩ Nguyễn Văn Tiến - các bài viết về bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, tin tức bác sĩ Nguyễn Văn Tiến

Bệnh viện Ung Bướu TP HCM: Nhiều tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Thân thiện, gần gũi, nhiệt tình và nể phục,… đó là những cảm nhận của đa số bệnh nhân khi nói về khoa Ngoại 1, Bệnh viện Ung Bướu TP HCM.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1