Pháp Luật Plus - bác sĩ làm giả hồ sơ bệnh án - các bài viết về bác sĩ làm giả hồ sơ bệnh án, tin tức bác sĩ làm giả hồ sơ bệnh án

bác sĩ làm giả hồ sơ bệnh án - các bài viết về bác sĩ làm giả hồ sơ bệnh án, tin tức bác sĩ làm giả hồ sơ bệnh án

Bộ trưởng Y tế: “Chạy” bệnh án tâm thần để trốn tội hình sự không dễ!

Bộ trưởng Y tế khẳng định, với trường hợp tội phạm bị xem xét hình sự, kết luận bệnh tâm thần của BV thuộc khu vực dân sự không có ý nghĩa…

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết