Pháp Luật Plus - Bắc quang - các bài viết về Bắc quang, tin tức Bắc quang

Bắc quang - các bài viết về Bắc quang, tin tức Bắc quang

Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang có bao che cho Trưởng phòng GD&ĐT trong vụ ra văn bản trái luật?

Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang chưa có chỉ đạo và kế hoạch gì về việc xử lý trách nhiệm trong vụ Trưởng phòng GD&ĐT huyện này ra văn bản trái luật.

Theo dõi Pháp Luật Plus