Bắc Ninh - các bài viết về Bắc Ninh, tin tức Bắc Ninh

Hà Nội quản lý chặt hơn 6.300 người làm việc ở Bắc Ninh, Bắc Giang

Sở Y tế đề nghị hơn 6.300 người ở Hà Nội đang làm tại Bắc Giang, Bắc Ninh tự theo dõi sức khỏe, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết.

Theo dõi Pháp Luật Plus