Pháp Luật Plus - Bắc Ninh - các bài viết về Bắc Ninh, tin tức Bắc Ninh

Bắc Ninh - các bài viết về Bắc Ninh, tin tức Bắc Ninh

Ngày 13/11 xét xử Khá "bảnh" cùng đồng phạm

Vào ngày 13/11 tới đây TAND Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) sẽ xét xử Khá "bảnh" cùng đồng phạm.

Theo dõi Pháp Luật Plus