Pháp Luật Plus - Bắc Ninh - các bài viết về Bắc Ninh, tin tức Bắc Ninh

Bắc Ninh - các bài viết về Bắc Ninh, tin tức Bắc Ninh

Bộ Giao thông vận tải công bố 10 cảng cạn Việt Nam

Các cảng cạn sẽ là trung tâm kiểm hóa tập trung, tập kết container, điểm thông quan loại hàng hóa xuất nhập khẩu cho các tỉnh, thành trong khu vực.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1