Bác Hồ - các bài viết về Bác Hồ, tin tức Bác Hồ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Bác

Đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tìm chọn hiền tài

Tìm chọn hiền tài

0
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có đôi điều suy ngẫm về công tác cán bộ.