Bác Hồ - các bài viết về Bác Hồ, tin tức Bác Hồ

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm báo

Nhà báo Hồ Chí Minh đã dùng 69 bút danh, bí danh để hoạt động báo chí với nhiều thể loại: chính luận, bút ký, tin, ảnh, họa sĩ...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Nhớ Bác

Nhớ Bác

0
Ngày nhỏ, khi biết nhìn nhận sự việc xung quanh thì cũng là lúc tôi biết nhà mình có treo ảnh Bác Hồ. Và cùng những quyển sách, truyện về Bác...