Pháp Luật Plus - Bắc Hà - các bài viết về Bắc Hà, tin tức Bắc Hà

Bắc Hà - các bài viết về Bắc Hà, tin tức Bắc Hà

Công ty TNHH Khánh Giang bị xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Doanh nghiệp bị UBND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng, đồng thời, đình chỉ hoạt động tại trang trại chăn nuôi bò trong vòng 6 tháng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1