Pháp Luật Plus - bắc giang - các bài viết về bắc giang, tin tức bắc giang

bắc giang - các bài viết về bắc giang, tin tức bắc giang

Bắc Giang: Mỏ đất ở xã Lam Cốt cấp phép “một đằng làm một nẻo”

Cấp phép khai thác đất cho ông Nguyễn Văn Quế để san lấp đường tỉnh 294 đi UBND xã Lan Giới, tuy nhiên lượng đất này bán cho địa phương khác.

Theo dõi Pháp Luật Plus