bà trùm - các bài viết về bà trùm, tin tức bà trùm

“Bà trùm” cho vay với lãi suất siêu kinh hoàng 50.000 đồng/triệu/ngày

“Bà trùm” cho vay ngắn hạn với mức lãi suất siêu kinh hoàng, khoảng 25.000 đồng hoặc 50.000 đồng/triệu/ngày.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1