Pháp Luật Plus - Bà Rịa - Vũng Tàu - các bài viết về Bà Rịa - Vũng Tàu, tin tức Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu - các bài viết về Bà Rịa - Vũng Tàu, tin tức Bà Rịa - Vũng Tàu

Ông Nguyễn Văn Thọ làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

Tại buổi họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tín nhiệm bầu, Ông Nguyễn Văn Thọ làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Theo dõi Pháp Luật Plus