Pháp Luật Plus - Bà Rịa - Vũng Tàu - các bài viết về Bà Rịa - Vũng Tàu, tin tức Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu - các bài viết về Bà Rịa - Vũng Tàu, tin tức Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa ốc 7AM: Tiếp tục cưỡng chế dự án của Tập đoàn Địa ốc Alibaba, cắt vốn các dự án chậm tiến độ

Tiếp tục cưỡng chế dự án của Tập đoàn Địa ốc Alibaba, cắt vốn các dự án chậm tiến độ... là những tin chính trong Địa ốc 7AM hôm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus