Pháp Luật Plus - ba mẹ con vụ đồng hồ nước - các bài viết về ba mẹ con vụ đồng hồ nước, tin tức ba mẹ con vụ đồng hồ nước

ba mẹ con vụ đồng hồ nước - các bài viết về ba mẹ con vụ đồng hồ nước, tin tức ba mẹ con vụ đồng hồ nước

Ba mẹ con vướng vòng lao lý vì cái đồng hồ nước: Không có hoạt động công vụ?

Theo LS: "Khách thể của tội "Chống người thi hành công vụ” không thỏa mãn, nên hành vi của các bị cáo trong vụ án cũng không cấu thành tội".

Theo dõi Pháp Luật Plus