bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh - các bài viết về bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh, tin tức bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh

Chậm bồi thường khi thu hồi đất, UBND tỉnh Đồng Nai có “phớt lờ” chỉ đạo của Phó Thủ tướng?

Đã gần 3 tháng từ sau khi có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng về giải quyết bồi thường cho bà Oanh, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Theo dõi Pháp Luật Plus